باربد - مطالب و مقالات عمران
قالب وبلاگ
موضوعات
آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر
آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان
آجر چهارگوش : آجر مربع شکل
آجر سه قدی : 3/4 آجر قزاقی
آجر فارسی بُر : آجر لب پخ
آجر نبشی : اجر که در نبش دیوار به کار می رود
آجر نره : آجرهایی که طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
آچار F : وسیله ای به شکل F برای خم کردن میلگرد(آرماتوربنتدی)
آسفالت : شن و ماسه و قیر پخته شده
آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی
آلو ئک : لب پر شدن آجر به وسیله آهک
آویز :در سقف تیرچه بلوك
ادامه مطلب

طبقه بندی: نکات اجرایی و کارگاهی،
برچسب ها: اصطلاحات کارگاهی، باربد مطالب عمران،
[ جمعه 4 تیر 1395 ] [ 09:55 ق.ظ ] [ ad min ]
محمود حسینی - دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
حمیدرضا ابراهیمی - کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده مقاله:
آیین نامه های طراحی لرزه ای عموماً آسیب های سنگین به سازه را در زلزله های شدید می پذیرند، به طوری که پس از زلزله تخریب و بازسازی بسیاری از ساختمان ها اجتنابناپذیر است، که در کلان شهرها مشکلاتی مانند حجم بسیار زیاد بازسازی، طبعاً با صرف زمان و هزینه بسیار بالا را در پی دارد. یک ایده برای پیشگیری از این پیامدهای نامطلوب، به کارگیری ایده "طراحی بر اساس هدایت آسیب" است، طراحی بر اساس هدایت آسیب یعنی هدایت آسیب به قسمت های از پیش تعیین شده در سیستم سازه ای، به طوری که اعضای اصلی سازه تغییر شکل پلاستیک قابل توجهی را تجربه نکنند. در این پژوهش اثر مؤلفه قائم زلزله بر ساختمان های فولادی تعمیرپذیر فولادی طراحی شده بر اساس هدایت آسیب مورد بررسی قرارگرفته است. این ساختمان ها منظم، و دارای 10 و 15 و 20 طبقه با سیستم سازه ای لوله وار، مجهز به قطعات جاذب انرژی تسلیمی در جابه جاییهای مثبت رضایت بخش سیستم پیشنهادی در بالا بردن سطح عملکرد سازه و عمدتاً الاستیک ماندن آن، حتی در برابر زلزله های دارای مؤلفه قائم شدید است.
طبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: سیستم سازه ای لوله وار، قطعات "جاتجم"، ساختمان های گهواره ای، تحلیل تاریخچه زمانی ریرخطی،
[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ ad min ]
غلامحسین توکلی مهرجردی - استادیار مهندسی عمران ژئوتکنیک، دانشگاه خوارزمی تهران
فریبا مترجمی - دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده مقاله:
یکی از انواع مسلح کننده های سه بعدی خاک ژئوسل است که با توجه به ساختار سلولی شکل خود و تاین محصورشدگی لازم برای خاک داخل سلولها عملکرد بسیار مناسبی از لحاظ افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست در مقایسه با مسلح کننده های مسطح دارد در این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر تسلیح خاک با ژئوسل در نشست و خزش توده خاک مسلح، تعدادای آزمایش با مقیاس کامل تحت بارهای تکراری انجام گرفت. پارامترهای متغیر در آزمایش ها سطح بارگذاری اعمالی قطر چشمه های ژئوسل و ضخامت ژئوسل ها بوده است نتایج نشان می دهد که نشست در خاک مسلح نسبت به حالت غیر مسلح کاهش چشمگیری داشته است.
طبقه بندی: مکانیک خاک،
برچسب ها: ژئوسل، بارگذاری سیکلی، خزش، خاک مسلح،
[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ ad min ]
نگین وجدی - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران
  علی قنبری (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۴۰۵)
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده مقاله:
تجربه زلزله های مختلف نشان داده است که، شرایط ساختگاهی بر میزان ارتعاشات و خرابی های حاصل از زلزله تاثیرگذار بوده است.در واقع این اثرات میتوانند جنبش های لرزه ای را قبل از رسیدن به سطح زمین، با شدت بزرگ ( یا کوچک )نمایند. در این مقاله به عنوان مطالعه موردی، به بررسی سد سنگریزه ای با رویه ی بتنی سیاه بیشه با در نظرگرفتن اثر اندرکنش فونداسیون پرداخته شده است. به منظور انجام تحلیلها در مطالعه حاضر، از نرم افزار اجزای محدود GeoStudio 2007 استفاده شده است. نمودارهای به دست آمده از تحلیل های دینامیکی، برای 1 شتابنگاشت از زلزله های مختلف دنیا در سختی ها و درصد جرم های مختلف، به منظورانجام مقایسه و در نظر گرفتن اثرات خصوصیات پی (سختی، درصد مشارکت جرم) بر پاسخ لرزه ای سد ارائه شده اند. نتایج و تفاسیر این نمودارها نشان دادند که، با کاهش سختی و با افزایش درصد مشارکت جرم پی در ارتعاش سد، حداکثر جابجایی قائم و افقی افزایش یافته است. این نکته می تواند به این دلیل باشد که با کاهش سختی، اندرکنش سد و پی بیشتر می شود. نکته بسیار مه در نمودارهای بررسی اثر درصد جرم و سختی پی این است که، این دو اثر به ه وابسته اند و به صورت مستقل نمی توان به اثر یکی اشاره کرد.برچسب ها: رات ساختگاه، سد سنگریزهای با رویهی بتنی 4 (CFRD)، تحلیل دینامیکی،
[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ ad min ]
حامد حاتمی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه، دانشگاه تهران
محمد خان محمدی - استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده مقاله:
امروزه استفاده از مخازن برای ذخیره آب، فراوردههای نفتی و...، رواج چشمگیری یافته است. در کشور ما برای مخازن شبکه آبرسانی اکثر شهرها، بیشتر از مخازن مدفون مستطیل شکل بتنی استفاده میکنند. مسئله مهم در رابطه با شناخت رفتار لرزهای این مخازن بحث اندرکنش آب و سازه میباشد. با توجه به این مهم هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر محتوی فرکانسی تحریک بر فشار دینامیکی آب وارد بار دیاوار مخازن با استفاده از میزلرزان میباشد.برای این منظور مدل کوچک مقیاس مخزن بتنی مستطیلی شکل ساخته شده و تحت تحریکهای هارمونیاک از ساوی میزلرزان قرار داده شده و مقدار فشار دینامیکی در عمق مشخصی بدست آمده و با روابط ارائه شده در آیین نامه ACI مقایسه میگردد.
طبقه بندی: زلزله،
برچسب ها: مخازن مدفون، اندرکنش اب و سازه، محتوی فرکانسی، فشار دینامیکی آب، مدل کوچک مقیاس، میز لرزان، آیین نامه ACI 350.3-06 (American Concrete Institude)،
[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ ad min ]
عماد رامین فر - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
حسین تاجمیر ریاحی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
پرهام معمارزاده - استادیار دانشکده مهندس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده مقاله:
فروریزش پیش رونده خرابی پیش رونده از مفاهیم نو و جدید در مهندسی عمران است به طور دقیق تر در مطالعه پیرامون آن و ارائه روشهایی برای پیشگیری از آن از جمله مباحثی هستند که چندین دهه بیشتر قدمت ندارند. فروریزش پیش رونده با حذف ظرفیت باربری موضعی قسمت کوچکی از سازه شروع می شود و در ادامه خرابی هایی در المانهای سازه بوجود می آید که به طور مستقیم تحت تاثیر رخداد موضعی اولیه نیستند. این خرابی های متوالی ممکن ات در کل سازه یا سطح وسیعی از آن گسترش پید کند در این مقاله به بررسی اثر اضافه کردن مهاربندها به سازه های فولادی خمشی طراحی شده برای بارهای لرزه ای، با روش دینامیکی غیر خطی با ضوابط دو آیین نامه 2003 GSA و 4-023-03 UFC پرداخته شده است.
طبقه بندی: زلزله، مهاربند،
[ دوشنبه 10 خرداد 1395 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ ad min ]
منبع : انجمن سازه های فولادی ایران ؛ ایران سازه

دانلود رایگان مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

این کنفرانس توسط انجمن سازه های فولادی ایرانیان در 4 و 5 دیماه 91 در هتل المپیک تهران برگزار شده است.

مقالات در 4 پارت تقدیم میگردد

برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک کنید...

http://s2.picofile.com/file/7605292147/1.rar.html

http://s1.picofile.com/file/7605299244/2.rar.html
http://s1.picofile.com/file/7605304301/3.rar.html
http://s1.picofile.com/file/7605309565/4.rar.html
طبقه بندی: سازه های فولادی،
برچسب ها: دانلود رایگان مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، باربد دانلود رایگان مهندسی عمران،
[ جمعه 10 اردیبهشت 1395 ] [ 08:09 ب.ظ ] [ ad min ]
منبع : shoma5.ir
دانلود رایگان نقشه های اجرایی یک سوله جرثقیل دار سنگین با ستونهای خرپایی

نقل قول :

معمولاً در سالنهای سنگین و یا مرتفع که اسفاده از تیرورق معمولی برای ستونها جوابگو نیست، از ستونهای خرپایی استفاده می شود که جزئیات اجرایی آنها و نحوه نشستن تیر حمال جرثقیل بر روی آن و ... برای خیلی از همکاران شناخته شده نیست... 

برای دانلود اینجا کلیک کنید...
طبقه بندی: نقشه کشی، سازه های فولادی،
برچسب ها: دانلود رایگان نقشه های اجرایی یک سوله جرثقیل دار سنگین با ستونهای خرپایی، باربد دانلود رایگان عمران،
[ سه شنبه 10 فروردین 1395 ] [ 08:07 ب.ظ ] [ ad min ]
منبع : SEOwtiau

دانلود رایگان جزوات کلاسی و تمرین های درس ریاضیات عالی (دکتر احمدی)

11صفحه را از اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/Attachments_2009_11_25.zip

صفحات 5 و 6 جزوه که درفایل قبلی نبود را از اینجا کلیک کنید...

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://horvin.persiangig.com/document/riazi/Attachments_2009_12_2.zip

صورت تمرین سری اول را از اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/IMG_0012.jpg

جواب تمرین های سری اول را از اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/Answer1.zip

 صفحات 12-24 جزوه را از اینجا کلیک کنید...

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://horvin.persiangig.com/document/riazi/2.rar

البته صفحه ی ۲۲ را از اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/22%20%282%29.jpg

برای دانلود صفحات 25-35جزوه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/Attachments_2009_12_13.zip

برای دانلود سری فوریه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/fourier.rar

برای دانلود تبدیلات لاپلاس اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/laplace-transform.rar

تمرین های سری دوم را دانلود کنید۱۲/۰۹/۹۱ مهلت جواب

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/IMG_0002.jpg

 تمرین سری سوم۱۴/۰۹/۹۱ مهلت جواب

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/IMG_0003.jpg

تمرین سری چهارم مهلت جواب سه شنبه ۰۵/۰۹/۹۱

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/seri4.jpg

تمرین سری پنجم مهلت جواب سه شنبه ۰۵/۰۹/۹۱

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/seri5.jpg

تمرین سری هفت و هشت

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/7%268.zip

برای دانلود صفحات 36-44 جزوه اینجا کلیک کنید...

 http://horvin.persiangig.com/document/riazi/36ta44.zip

برای دانلود صفحات  44-54 جزوه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/44-54.zip

برای دانلود صفحات54-66 جزوه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/54-66.zip

برای دانلود صفحات 67-90 جزوه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/67-90.zip

برای دانلود صفحات91-105 جزوه اینجا کلیک کنید...

http://horvin2.persiangig.com/document/91-105.zip

برای دانلود صفحات  106-116جزوه اینجا کلیک کنید...

 http://horvin2.persiangig.com/document/106-116.zip

برای دانلود حل سری اول اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/seri%201.zip

برای دانلود حل سری دوم اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/seri%202.zip

برای دانلود حل سری سوم اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/seri%203.zip

برای دانلود سری فوریه اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/fourier.rar

برای دانلود تبدیلات لاپلاس اینجا کلیک کنید...

http://horvin.persiangig.com/document/riazi/laplace-transform.rar
طبقه بندی: مطالب عمومی، جزوات آموزشی و درسی،
برچسب ها: دانلود رایگان جزوات کلاسی و تمرین های درس ریاضیات عالی (دکتر احمدی)، باربد دانلود رایگان عمران،
[ دوشنبه 10 اسفند 1394 ] [ 08:06 ب.ظ ] [ ad min ]
منبع : ایران سازه

دانلود مجموعه تصاویر آموزشی از اجرای سازه های فولادی و بتنی

(اجرای سقف کرومیت)


برای دانلود اجرای سقف کرومیت از ایران سازه اینجا کلیک کنید...

برای دانلود عکس هاس اجرایی در زمینه اجرای سقف کرومیت از ایران سازه روی لینکهای زیر کلیک کنید...

part01 | part02 |part03
برچسب ها: مجموعه تصاویر آموزشی از اجرای سازه های فولادی و بتنی، دانلود عمس های اجرایی عمران، عمران، مهندسی عمران، سقف کرمیت،
[ شنبه 10 بهمن 1394 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ ad min ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 102 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


لینک دوستان
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic